Delavnice za osebni in profesionalni razvoj ter izgradnjo kulture dela „s srcem“

NUDIMO 

vam vsebine, ki podpirajo osebni in profesionalni razvoj ter razvoj čustvene in socialne inteligence.

Vsebine in trajanje prilagodimo potrebam naročnika.

IZVAJAMO LAHKO:

  • krajša informativna predavanja;
  • enodnevne delavnice;
  • dalj časa trajajoče programe, ki jih predlagamo za sistematično spreminjanje kulture v podjetju, in sicer v smeri doseganja kulture „Employeeship“, ki mobilizira energijo zaposlenih in trajno vzdržuje njihovo zavzetost.

Izvedba poteka v obliki skupinskega coachinga, v več zaporednih srečanjih (po dogovoru z naročnikom), z vmesnimi premori v trajanju nekaj tednov. V tem času dobijo udeleženci zadolžitve, ki podpirajo utrjevanje vsebine programa. Naloge so vzete iz konkretnih vsebin dela oz. izzivov pri delu, ki jih želijo udeleženci spreminjati.

Ponujamo nekaj tipičnih vsebin, ki so predstavljene v nadaljevanju:

Izgradnjo kulture, ki mobilizira energijo zaposlenih „Employeeship"

Naziv in namen delavnice:

 

Animacijska delavnica „ DELO S SRCEM“ na temo izgradnje kulture “Employeeship”, ki mobilizira energijo zaposlenih ter vzpostavlja in vzdržuje trajno zavzetost zaposlenih. Njen namen je:
• ozavestiti, kaj nas v resnici motivira in kaj pomeni biti odgovoren za svoje delo;
• seznaniti z vlogo človeškega in finančnega kapitala in pokazati, kje so izzivi;
• seznaniti s 5 dejavniki človeškega kapitala, ki so ključ za razvoj čustvene in socialne inteligence.

Ozaveščanje in usposabljanja zaposlenih za prevzemanje odgovornosti za lastno zdravje:

Naziv in namen delavnice:

 

Animacijska delavnica za obvladovanje stresa „ STRESI STRES“, katere osnovni nameni so:
• podati razumevanje stresa, kar omogoča pravilno strategijo obvladovanja;
• pokazati, kako stres prepoznamo in kako ga lahko uporabimo v svojo korist;
• osvetliti pozitivne in negativne vidike stresa ter vpliv našega odnosa do stresa za zdravje;
• pokazati, kako se soočamo z njim in ga obvladujemo.

Uspešno vodenja in komuniciranje

Naziv in namen delavnic:

 

Animacijska delavnica na temo posredovanja osnov komuniciranja, imenovana „OSNOVE KOMUNICIRANJA“, katere namen je:
• seznaniti udeležence z resnicami in zmotami o komunikaciji;
• predstaviti pogoje, cilje in potek komunikacije;
• opozoriti na pomen neverbalne komunikacije;
• ozavestiti ovire v komunikaciji in potrebo po tem, da se osredotočimo na to, da slišimo drug drugega;
• udeležencem omogočiti, da spoznajo, v kateri zaznavni tipi sodijo, kar jim bo pomagalo pri ozaveščanju lastnih močnih in šibkih točk v procesu komunikacije.

 

Animacijska delavnica na temo vzpostavljanja dobrih odnosov s pomočjo ustrezne komunikacije, imenovana „KAKO GRADIMO DOBRE ODNOSE“, katere ključni namen je:
• udeležencem predstaviti lastnosti dobrih medosebnih odnosov;
• pojasniti pomen vzpostavljanja dobrih odnosov za zadovoljstvo v življenju;
• predstaviti posledice pomanjkanja veščine v podjetju in kako izboljšati veščino;
• predstaviti veščino skupinske usmerjenosti in kako jo izboljšati;
• udeležence seznaniti s pomenom zaupanja,spoštovanja, pozornosti in strpnosti za vzpostavitev dobrih odnosov.

 

Animacijska delavnica na temo podajanja povratne informacije „POMEN DAJANJA POVRATNE INFORMACIJE“ omogoča:
• oblikovanje kulture dajanja povratne informacije v procesu izvajanja vloge vodje kot coacha;
• ozaveščanje pomena dajanja rednih povratnih informacij v zvezi z učinkovitostjo sodelavcev;
• boljše prepoznavanje učinkovitosti sodelavcev;
• zmanjšanje razlike v razumevanju.

Timski odnosi

Naziv in način ter namen izvedbe:

 

Delavnice na temo »TIMSKI ODNOSI«, ki se praviloma izvaja v 3 delih, ki so predstavljeni spodaj in prilagodi željam ter potrebam podjetja:

Prvi del: analiza vlog v timu s pomočjo orodja Profiles, omogoča celostni vpogled v prednosti in slabosti tima; daje zbir napotkov za vodjo tima, da lahko uspešno usklajuje in uporablja potenciale članov tima;
Drugi del: igra vlog , skupinski coaching , ki omogoči posameznim članom tima, da začutijo svoje prednosti in slabosti, opredelijo svoj akcijski načrt;
Tretji del: po dogovori in glede na potrebe se naredi skupinski coaching za razvoj zastavljenih ciljev tima. Število srečanj se izvede po dogovoru.

Razreševanja konfliktov in preprečevanja mobinga

Naziv in namen delavnic:

 

Animacijska delavnica za preprečevanje mobinga in nasilja v podjetju „RECI NE NASILJU NA DELOVNEM MESTU“.

Usposabljanje je lahko v obliki izvedbe krajših ali enodnevnih animacijskih delavnic za zaposlene.
Po naših izkušnjah so pravi učinki lahko vidni šele v daljšem časovnem obdobju, predvsem pa menimo, da imajo pri razreševanju konfliktov pomembno vlogo vodje, zato lahko pripravimo tudi program daljšega usposabljanja vodij, ki traja nekaj mesecev. Trajanje delavnic se opredeli v dogovoru z naročnikom in poteka v obliki krajših nekaj-urnih vodenih srečanj, kjer udeleženci obravnavajo problematiko komuniciranja in razreševanja problemov na konkretnih primerih ter s pomočjo vodenega coachinga.

 

Animacijska delavnica za ozaveščanje vzrokov nastajanja konfliktov, imenovana „KONFLIKT IN NJEGOV „IZVIRNI GREH “, katere namen je:
• ozavestiti, kaj konflikt je in kako nastane;
• razumeti našo percepcijo sveta s pomočjo „avtomatskega pilota“ in „zemljevida“
• pojasniti, kako adaptiramo našo realnost in kako jo selektivno izbiramo;
• ozavestiti naš pristop k reševanju konfliktov.

Pridobivanja različnih veščin za osebni razvoj in lažje ter uspešno obvladovanje vsakodnevnih zahtev življenja in dela

Naziv in namen delavnic:

 

Delavnica na temo obvladovanja časa, imenovana „OD UPRAVLJANJA S ČASOM DO UPRAVLJANJA Z ENERGIJO – POT DO USPEHA“, ki omogoča:
• razumevanje časa kot vrednote;
• pomoč pri razmisleku o tem, kako porabiti svoj čas za stvari, ki so nam pomembne, se osredotočiti na rezultate, dosežke in svoje prednosti tertako povečati svojo učinkovitost pri delu in v življenju;
• razumeti, kako je upravljanje s časom povezano z upravljanjem z lastno energijo;
• pomoč pri razmisleku o tem, kaj so naši največji „tatovi časa“ ter izboljšanje lastne samopodobe.

 

Delavnica na temo prevzemanja odgovornosti, imenovana „ USPEŠNOST V PASTI ODGOVORNOSTI“, ki ima naslednji ključni namen:
• ozaveščanje o našem nadzoru nad življenjem;
• pripeljati do spoznanja o tem ali smo v življenju žrtve ali ustvarjalci;
• dati spoznanje o tem, kaj nas ovira pri prevzemanju odgovornosti za lastno življenje;
• spoznati, kako lahko spremenimo lastne paradigme in govorico žrtve v govorico ustvarjalca;
• spoznati, kdaj smo v življenju odgovorni in zakaj je to gonilo našega uspeha.

 

Delavnica na temo čustvenega ozaveščanja in prevzemanja odgovornosti za lastna čustva „SO ČUSTVA RACIONALNA?“, katere osnovni namen je:
• pomagati udeležencem razumeti, kaj sploh so čustva in kako nastanejo, zakaj so „racionalna“ v svojem delovanju;
• spoznati, kako nastanejo neprijetna in kako prijetna čustva;
• razumeti, kako izražamo in kako prepoznavamo čustva ter prevzemamo odgovornost zanje.