o-nas 1

Judita Ledić

JUDITA LEDIĆ

Ustanoviteljica podjetja Odtis. Strokovnjakinja na področju HR.

Reference:

  • 20. oktobra 2016 dobitnica Priznanja za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK za leto 2015, kot zagovornica in oblikovalka strokovnega povezovanja kadrovskih delavcev v regiji Dolenjska in Bela krajina, za pomemben prispevek k dvigu profesionalnosti kadrovskih delavcev ter krepitvi njihove vloge v podjetjih.

  • Leta 2010 dobitnica priznanja »NAJBOLJŠI VODJA 2010« v podjetju Revoz

  • Od leta 2008 do 2016 predsednica kadrovskega društva Dolenjske in Bele krajine

  • Leta 2008 soustanoviteljica in aktivna članica Sekcije za ravnanje s človeškimi viri pri GZDBK

  • Od leta 2006 do 2011 aktivna članica predsedstva Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenje (sedanje SKZ), 2011 dobitnica srebrne plakete SKZ

Znanje in izkušnje:

Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana sociologinja kadrovske in pedagoške smeri.
Po končanem študiju sem izkušnje pridobivala na kadrovskem področju v avtomobilskem podjetju IMV Novo mesto, v nadaljevanju v tovarni prikolic Adria Caravan, katerega delovanje je bilo že v osemdesetih letih močno mednarodno usmerjeno. Zadnjih 20 let sem svojo kariero gradila v velikem mednarodnem podjetju Revoz, ki je del Zveze Renault Nissan, skupine Renault. Mojo strokovno pot je zato močno zaznamovalo delo v avtomobilski industriji s številnimi izzivi na kadrovskem področju, ki so bili opredeljeni s trenutnim družbenim kontekstom in značilnostmi mednarodne vpetosti podjetja, v katerem sem delovala. Vsa leta sem delala na kadrovskem področju, zadnjih petnajst let v vlogi vodje Službe za razvoj zaposlenih.

Izkušnje imam z uvajanjem številnih HR orodij in vodenjem projektov na kadrovskem področju: vzpostavitev sistema nagrajevanja in napredovanja, zasnovanega na vodenju s pomočjo kompetenc, obnova sistema priznavanja, vzpostavitve informatizacije vodenja letnih osebnih razgovorov in razvoja zaposlenih… Iz organizacijskega in motivacijskega vidika je bilo izjemno zahtevno vodenje več kot 12 projektov množičnega zaposlovanja z uvedbo in ukinitvijo polovičnih in polnih nočnih izmen, zaradi potrebe prilagajanja razmeram na trgu. V razmeroma kratkem času (od 3 do 4 mesecev) je bilo potrebno zaposliti ali odpustiti od 400 do več kot 1000 sodelavcev. Projekti so zahtevali hitro prilagajanje razmeram na trgu delovne sile, ki so bile vsako leto drugačne, spreminjala se je tudi zakonodaja, partnerji… V obdobjih odpuščanja je bilo potrebno vzdrževati ustrezno motivacijo zaposlenih, hkrati tudi ohranjati ustrezen odnos s tistimi, ki so podjetje zapuščali v tistem trenutku, saj se je tudi zgodilo, da smo jih samo po nekaj mesecih ponovno nagovorili in povabili v podjetje. Zadnji, zelo zahteven mednarodni projekt je bila uvedba informacijskega sistema SAP za področje kadrovske administracije, časovnega managementa in plač v zelo kratkem časovnem obdobju enega leta. Projekt je bil poseben izziv predvsem iz komunikacijskega vidika, saj je so v njem sodelovali predstavniki 3 držav: Francije, Slovenije in Romunije.

Poleg veščin komuniciranja, vodenja, poznavanja postopkov in orodij na HR področju, sem si pridobila tudi dodatna znanja in certifikate na področju dela z ljudmi:
• Expressive Arts Jungian Coach; šolanje nadaljujem na področju Expressive Arts Therapy
• Transactional Analysis Certificate – Basic level, šolanje nadaljujem pri dr.Milivojeviću za pridobitev naziva Certified Transactional Analyst Coach
• Insights Accreditation
• Certifed User of the ProfileXT
• V okviru Društva moderatorjev Slovenije usposobljena za vodenje proaktivnih kavarn

Moji izzivi včeraj in danes:

Ko sem končala študij leta 1983, ni bilo vprašanje, ali bom dobila službo, vprašanje je bilo samo, kje jo bom dobila.

DANES NI OBIČAJNO, DA MLADI PRIČAKUJEJO ZAPOSLITEV PO KONČANEM ŠTUDIJU. VENDAR JE PARADOKSALNO IZZIV DANAŠNJEGA ČASA NA KADROVSKEM PODROČJU, POISKATI PRAVEGA ČLOVEKA ZA PRAVO DELOVNO MESTO.

V devetdesetih letih je bil ključni izziv s katerim sem se soočala, uvajanje najsodobnejših HR orodij in preoblikovanje kadrovske funkcije iz pretežno administrativne v strateško funkcijo. V zadnjem desetletju so bili ključni izzivi na področju fleksibilnega zaposlovanja, nenehnega prilagajanja števila zaposlenih spreminjajočim se zahtevam trga dela. Glavni izziv stroke je postalo obvladovanje stroškov delovne sile.

DANES JE OBIČAJNO, DA SO FORMALNO KADROVSKE FUNKCIJE OPREDELJENE KOT STRATEŠKE IN IMAJO PODJETJA NA RAZPOLAGO NAJSODOBNEŠA KADROVSKA ORODJA ZA VODENJE ZAPOSLENIH. VENDAR JE PARADOKSALEN IZZIV DANAŠNJEGA ČASA NA KADROVSKEM PODROČJU, KAKO DOSEČI V PRAKSI, DA BODO KADRI OBRAVNAVANI KOT POMEMBNA NALOŽBA IN NE STROŠEK, KOT NAJPOMEMBNEJŠI NOSILCI RAZVOJA PODJETIJ.

Na začetku moje kariere so bili izzivi na tehnološkem področju, odnosi so se v podjetju oblikovali spontano, ob kavi, ko so sodelavci poklepetali tudi o svojih osebnih stvareh, stiskah in veselih trenutkih svojega življenja. Skoraj običajno je bilo druženje tudi izven delovnega okolja. Pogosta je bila pomoč podjetij zaposlenim s krediti, pri razreševanju stanovanjskega problema, skrb za zaposlene z organiziranim prevozom na delo, toplim obrokom, za mlajše družinske člane z organizacijo novoletnih srečanj s pogostitvijo in darili …

Izziv današnjega časa, ki ga vidim na HR področju in je hkrati tudi moj osebni izziv, je v iskanju ustreznega ravnotežja med finančnim in človeškim kapitalom, s katerim podjetje razpolaga. V veliki vzhičenosti nad izzivi tehnološkega razvoja, smo neopazno pozabili, da razvoj ustvarjajo človeška bitja, ki želijo biti tudi tako obravnavana. Pozabljamo, da kot zaposleni v podjetjih ne zadovoljujemo samo svojo potrebo po preživetju. Veliko močnejše so naša potrebe po pripadnosti, moči, zabavi. Zato so uspešna tista podjetja, ki zaposlenim dajejo občutek, da so del zgodbe podjetja, da so soustvarjalci in ne samo izvajalci - viri, ki jih je potrebno čim bolje izkoristiti, da so cenjeni in spoštovani, da podjetje razume tudi njihove privatne potrebe in težnje…

NAŠI PARTNERJI