judita-manjse11-copyggggg

JUDITA LEDIĆ

Ustanoviteljica podjetja Odtis. Strokovnjakinja na področju HR.

Reference:

  • 20. oktobra 2016 sem bila dobitnica priznanja za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri GZDBK za leto 2015 kot zagovornica in oblikovalka strokovnega povezovanja kadrovskih delavcev v regiji Dolenjska in Bela krajina, za pomemben prispevek k dvigu profesionalnosti kadrovskih delavcev ter krepitvi njihove vloge v podjetjih.

  • Leta 2010 sem prejela priznanje »NAJBOLJŠI VODJA 2010« v podjetju Revoz.

  • Od leta 2008 do 2016 sem predsednica kadrovskega društva Dolenjske in Bele krajine.

  • Leta 2008 sem bila soustanoviteljica in aktivna članica Sekcije za ravnanje s človeškimi viri pri GZDBK.

  • Od leta 2006 do 2011 sem bila aktivna članica predsedstva Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenje (sedanje SKZ), leta 2011 dobitnica srebrne plakete SKZ.

Znanje in izkušnje:

Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana sociologinja kadrovske in pedagoške smeri.
Po končanem študiju sem izkušnje pridobivala na kadrovskem področju v avtomobilskem podjetju IMV Novo mesto, v nadaljevanju v tovarni prikolic Adria Caravan, katere delovanje je bilo že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja močno mednarodno usmerjeno. Zadnjih 20 let sem svojo kariero gradila v velikem mednarodnem podjetju Revoz, ki je del Zveze Renault Nissan, skupine Renault. Mojo strokovno pot je zato močno zaznamovalo delo v avtomobilski industriji s številnimi izzivi na kadrovskem področju, ki so bili opredeljeni s trenutnim družbenim kontekstom in značilnostmi mednarodne vpetosti podjetja, v katerem sem delovala. Vsa leta sem delala na kadrovskem področju, zadnjih petnajst let v vlogi vodje Službe za razvoj zaposlenih.

Izkušnje imam z uvajanjem številnih HR-orodij in vodenjem projektov na kadrovskem področju, kot so: vzpostavitev sistema nagrajevanja in napredovanja, zasnovanega na vodenju s pomočjo kompetenc, obnova sistema priznavanja, vzpostavitve informatizacije vodenja letnih osebnih razgovorov in razvoja zaposlenih … Z organizacijskega in motivacijskega vidika je bilo izjemno zahtevno vodenje več kot 12 projektov množičnega zaposlovanja z uvedbo in ukinitvijo polovičnih ter polnih nočnih izmen zaradi potrebe prilagajanja razmeram na trgu. V razmeroma kratkem času (od 3 do 4 mesecev) je bilo treba zaposliti ali odpustiti od 400 do več kot 1000 sodelavcev. Projekti so zahtevali hitro prilagajanje razmeram na trgu delovne sile, ki so bile vsako leto drugačne, spreminjali so se tudi zakonodaja, partnerji … V obdobjih odpuščanja je bilo treba vzdrževati ustrezno motivacijo zaposlenih, hkrati tudi ohranjati ustrezen odnos s tistimi, ki so podjetje zapuščali v tistem trenutku, saj se je tudi zgodilo, da smo jih samo po nekaj mesecih ponovno nagovorili in povabili v podjetje. Zadnji in zelo zahteven mednarodni projekt je bila uvedba informacijskega sistema SAP za področje kadrovske administracije, časovnega menedžmenta in plač v zelo kratkem časovnem obdobju enega leta. Projekt je bil poseben izziv predvsem s komunikacijskega vidika, saj so v njem sodelovali predstavniki treh držav: Francije, Slovenije in Romunije.

Poleg veščin komuniciranja, vodenja, poznavanja postopkov in orodij na HR-področju sem si pridobila tudi dodatna znanja in certifikate na področju dela z ljudmi:
* Expressive Arts Jungian Coach; končala tudi šolanje s 110 urami treninga na področju terapije z uporabo umetnosti / “Expressive Arts Therapy;
* Certificate Transactional Analysis Coach;
* Insights Accreditation;
* Certifed User of the ProfileXT;
* v okviru Društva moderatorjev Slovenije usposobljenost za vodenje proaktivnih kavarn.

Moji izzivi včeraj in danes:

Ko sem leta 1983 končala študij, ni bilo vprašanje, ali bom dobila službo, vprašanje je bilo samo, kje jo bom dobila.

DANES NI OBIČAJNO, DA MLADI PRIČAKUJEJO ZAPOSLITEV PO KONČANEM ŠTUDIJU. VENDAR JE PARADOKSALNO IZZIV DANAŠNJEGA ČASA NA KADROVSKEM PODROČJU POISKATI PRAVEGA ČLOVEKA ZA PRAVO DELOVNO MESTO.

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bil ključni izziv, s katerim sem se soočala, uvajanje najsodobnejših HR-orodij in ob tem preoblikovanje kadrovske funkcije iz pretežno administrativne v strateško funkcijo. V zadnjem desetletju so bili ključni izzivi na področju fleksibilnega zaposlovanja in nenehnega prilagajanja števila zaposlenih spreminjajočim se zahtevam trga dela. Glavni izziv stroke je postalo obvladovanje stroškov delovne sile.

DANES JE OBIČAJNO, DA SO FORMALNO KADROVSKE FUNKCIJE OPREDELJENE KOT STRATEŠKE IN IMAJO PODJETJA NA RAZPOLAGO NAJSODOBNEŠA KADROVSKA ORODJA ZA VODENJE ZAPOSLENIH. VENDAR JE PARADOKSALEN IZZIV DANAŠNJEGA ČASA NA KADROVSKEM PODROČJU, KAKO DOSEČI V PRAKSI, DA BODO KADRI OBRAVNAVANI KOT POMEMBNA NALOŽBA IN NE STROŠEK, KOT NAJPOMEMBNEJŠI NOSILCI RAZVOJA PODJETIJ.

Na začetku moje kariere so bili izzivi na tehnološkem področju, odnosi so se v podjetju oblikovali spontano, ob kavi, ko so sodelavci poklepetali tudi o svojih osebnih stvareh, stiskah in veselih trenutkih svojega življenja. Skoraj običajno je bilo druženje tudi izven delovnega okolja. Pogosta je bila pomoč podjetij zaposlenim s krediti, pri razreševanju stanovanjskega problema, skrb za zaposlene z organiziranim prevozom na delo, toplim obrokom, za mlajše družinske člane z organizacijo novoletnih srečanj s pogostitvijo in darili …

DANES IMAMO ZAKONSKE OBVEZE, POSEBNE PROJEKTE IN CERTIFIKATE, KI ZAGOTAVLJAJO, DA PODJETJE POSKRBI ZA URAVNOTEŽENJE ZASEBNEGA IN PROFESIONALNEGA ŽIVLJENJA SVOJIH ZAPOSLENIH. VENDAR JE PARADOKSALNO IZZIV DANAŠNJEGA ČASA NA KADROVSKEM PODROČJU, KAKO USTREZNO KOMUNICIRATI Z ZAPOSLENIMI, KAKO VZPOSTAVITI PRAVE ODNOSE IN ZAGOTAVLJATI POGOJE ZA POVEČANJE ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH.

Na začetku moje kariere na kadrovskem področju ni bilo računalnikov, vendar je moja starejša sodelavka Breda poznala vsakega izmed nekaj tisoč zaposlenih – sicer ni poznala vseh imen in priimkov, a je poznala njihove zgodbe. Bila sem vzhičena.

DANES NI KADROVSKE SLUŽBE BREZ OBSEŽNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA. VENDAR JE PARADOKSALNO ŠE VEDNO IZZIV DANAŠNJEGA ČASA NA KADROVSKEM PODROČJU, KAKO ZAGOTOVITI USTREZNE PODATKE O ZAPOSLENIH ZA SPREJEMANJE UČINKOVITIH ODLOČITEV. Morda tudi zato, ker se med seboj ne poznamo dobro in zelo redki so še tisti posamezniki, ki poznajo tudi zgodbe svojih sodelavcev.
Izziv današnjega časa, ki ga vidim na HR-področju in je hkrati tudi moj osebni izziv, je iskanje ustreznega ravnotežja med finančnim in človeškim kapitalom, s katerim podjetje razpolaga. V veliki vzhičenosti nad izzivi tehnološkega razvoja smo neopazno pozabili, da razvoj ustvarjajo človeška bitja, ki želijo biti tako tudi obravnavana. Pozabljamo, da kot zaposleni v podjetjih ne zadovoljujemo samo svoje potrebe po preživetju – veliko močnejše so naše potrebe po pripadnosti, moči, zabavi. Zato so uspešna tista podjetja, ki zaposlenim dajejo občutek, da so del zgodbe podjetja, da so soustvarjalci in ne samo izvajalci – viri, ki jih je treba čim bolje izkoristiti –, da so cenjeni in spoštovani, da podjetje razume tudi njihove zasebne potrebe in težnje …

NAŠI PARTNERJI