Orodja Profiles

ORODJA ZA VZPOSTAVITEV UČINKOVITEGA HR SISTEMA

Razlika med uspešnimi in neuspešnimi podjetji je v hitrosti prilagajanja.

Prilagajanje pomeni zmožnost dojemanja novega, učenje novega in prilagajanje vedenja novim potrebam.

Najbolj učinkovito lahko spreminjamo tisto kar merimo. Pri svojem delu uporabljamo orodja organizacije Profiles International, ki je vodilno podjetje v svetu na področju zagotavljanja inovativnih rešitev za selekcijo in razvoj kadrov.

Profiles International deluje v več kot 750 pisarnah v ZDA, svoje znanje in inovativnost pa deli v več kot 100 državah.

orodja-profiles-700x400

Ponujamo različne meritve dejavnikov, ki so zelo pomembni za delo in dobro sodelovanje, a ne izhajajo iz izobrazbe in delovnih izkušenj posameznika (stili razmišljanja, vedenjski vzorci, poklicni interesi) in so navedeni v nadaljevanju.

ProfileXT® 

meri ključne dejavnike uspešnosti, katere je  Harvard Business Review identificiral v 20-letni raziskavi. Poda nam informacije kako dobro se posamezna oseba ujema s točno določenim delovnim mestom. Rezultati so uporabni v celotnem zaposlitvenem ciklu: od selekcije, usposabljanja in razvoja do strateškega kadrovskega načrtovanja.

Orodje Profiles PXT daje neprecenljive informacije, kot so:

 • Individualno poročilo, ki je namenjeno kandidatu za lastno spoznavanje in osebni razvoj. Opisuje njegov stil razmišljanja, vzorce obnašanja in poklicni interese. K temu so dodani nasveti za izboljšanje ocenjevanih področij. Lahko se uporablja kot podlaga za individualni coaching zaposlenih.
 • Poročilo o zaposlovanju se uporabi za ugotavljanje, v kolikšni meri kandidat s svojimi lastnostmi ustreza zahtevam razpoložljivega delovnega mesta. Rezultata kaže odstotek ujemanja posameznih lastnosti in kompetenc kandidata s profilom delovnega mesta, ki se predhodno izdela s pomočjo orodja Profiles. Poročilo vključuje tudi priročnik za intervju, v katerem so vključena vprašanja, ki bi jih bilo priporočljivo obdelati na razgovoru zaradi pridobitve dodatnih informacij, ki bodo v pomoč pri sprejemanju odločitve, ali je kandidat ustrezen za razpisano delovno mesto.
 • Poročilo o ujemanju z zahtevami različnih delovnih mest omogoča vpogled v prihodnost. Pri kandidatih ocenjujete v kakšnem odstotku ustrezajo zahtevam drugih delovnih mest v vašem podjetju. Informacije so zelo koristne, ko načrtujemo premestitve ali delamo reorganizacije v podjetju.
 • Poročilo o primerjavi kandidatov omogoča vpogled v to, kateri izmed zbranih kandidatov so za določeno delovno mesto najustreznejši. Poročilo omogoča hitro odločitev o tem, katerega kandidata boste povabili v naslednji krog selekcije.
 • Poročilo o usposabljanju je svojevrsten vodič, v katerem so priporočila, na kakšen način kandidata najhitreje usposobiti za samostojno delo ter na kakšen način razvijati njegov potencial do ravni vaših vrhunskih sodelavcev.
 • Poročilo »Analiza delovnega mesta« postreže z zelo podrobnim opisom zahtev delovnega mesta ter opisom idealnega sodelavca, ki zadostuje vsem kriterijem.

Poročila so na razpolago takoj po zaključku testiranja.

Profiles Analiza tima

Je pripomoček za vodenje tima in povečevanje njegove učinkovitosti.

Je pripomoček, ki vam pomaga odpraviti prepreke pri učinkoviti komunikaciji, vodenju in doseganju višje produktivnosti. Temelji na metodi DISC, ki razkriva posameznikovo delovno uspešnost in vidike osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za sodelovanje s sodelavci, vodjo in timom.

PROFILES ANALIZA TIMA VAM BO POMAGALA:

 • ugotoviti načine in poti, kako motivirati zaposlene;
 • pri osebnem razvoju vodij;
 • predvideti in zmanjšati konflikte med sodelavci, ki nastanejo zaradi osebnostih razlik;
 • izboljšati timsko komunikacijo in samoiniciativnost.

ZAKAJ IZBRATI PROFILES INDIKATOR USPEŠNOSTI?

 • Rezultati ocenjevanja služijo kot »navodilo za uporabo« pri vodenju zaposlenih.
 • Meri prisotnost vzorcev vedenja, ki so ključni za uspešno poslovanje podjetja.
 • Ponuja nasvete, kako izboljšati delovno uspešnost v smislu produktivnosti, kakovosti dela, delovnih pobud,   timskega dela ter reševanja konfliktov.
 • Nudi objektiven pogled v posameznikovo vedenje in motive, s pomočjo česar lahko s člani svojega tima doseže najboljši rezultat.

POROČILO

Sestavljeno je iz 4 delov:

 • Ravnovesje tima vizualno prikaže točkovne vrednosti za vsakega člana tima in vodjo, in sicer za vsako izmed 12 merjenih osebnostnih lastnosti. Na ta način dobite enostaven in jasen pregled, v kakšni meri so posamezne lastnosti zastopane v timu, katere so bolj in kaetre manj zastopane.
 • Celosten pregled prednosti in slabosti tima je poročilo, ki prinaša poglobljen vpogled v lastnosti, ki so manj oz. premalo zastopane v timu. Gre za ključne informacije, saj prav kritično pomanjkanje katere od lastnosti praviloma onemogoča  kaovostno izvedbo nalog tima.
 • »Pokazatelji vedenja« je poročilo, ki pokaže, kdo izmed članov tima dosega visoke ocene pri posameznih lastnostih in tudi pri katerih.

CheckPoint 360°

Je profesionalno razvojno orodje, ki meri vodstvene kompetence in karizmo:

 • 8 vedenjskih kompetenc;
 • 18 spretnosti;
 • 70  vedenj, ki so bistvena za odlično vodenje (povečanje karizmatičnosti, ki vodi  v povečanje produktivnosti).

Na osnovi te metode dobi vodja vpogled v „slepo pego“ ter spozna, na katerih področjih se precenjuje ali podcenjuje oz. pridobi realno sliko o sebi.
CheckPoint 360 ° jasno pokaže, katere so tiste vodstvene kompetence, ki jih je treba še naprej razvijati.

 ZAKAJ IZBRATI CheckPoint 360°?

Če želite:

 • nastaviti lastne razvojne prioritete;
 • načrtovati nasledstvo;
 • razviti karizmo, ki je ključni element vodenja;
 • osredotočiti se v pravilen izbor vodstvenih treningov;
 • izmeriti ključna vedenja, ki so pomembna za uspešnost in povečanje produktivnosti;
 • izmeriti učinke izobraževanj in treningov.

 KAKO POTEKA CHECKPOINT 360°:

 • Anonimno zbere ocene o tem, kako zaposleni vidijo vodenja svojih vodij, kar pomeni, da je pravilnost ocen bolj realna.
 • Vodjo ocenijo nadrejeni, podrejeni in sodelavci na isti ravni.