“PET KROGOV” šola za vodje

“PET KROGOV” šola za vodje

Novo mesto, 16. 6. 2017: zaključek prve skupine izobraževanja za vodje v okviru programa za vodje »PET KROGOV«

NOV! Jesenski termin s pričetkom 6.10. 2017, na isti lokaciji.

Lokacija: Podjetniški inkubator, Češča vas;

Predvatelji: Judita Ledić, Marta Pureber, Ksenja Špiler Božič, Uršula Bratkovič, Boštjan Grobler.

Pet krogov je program za vodje, ki smo ga sestavili strokovnjaki iz različnih področij na podlagi pridobljenih izkušenj v gospodarstvu in skozi izobraževalno delo s posamezniki in timi v slovenskih podjetjih.  Izbrali smo tista področja, ki so za uspešno vodenje nujna.

Program je namenjen vodjem vseh nivojev in tistim, ki si želijo vodja šele postati. Vodenja se da naučiti, potrebno pa je seveda razviti vse posamezne kompetence, ki jih vodja pri svojem delu potrebuje.

Prvič je bil možen dostop do tovrstnega izobraževanja na Dolenjskem. Program je potekal v 5 modulih po 6 šolskih ur (skupaj 30).

Nekaj izjav udeležencev programa:

Starešina Robert:

“Velko stvari delamo podzavestno, ob zavedanju le teh pa lahko postanemo boljši pri svojem delu. Izobraževanje mi je skozi praktične primere odprlo pogled na vsakodnevne naloge iz drugega zornega kota.”

Marjan Hudoklin:

“Seminar je bil precej raznoliko obarvan v smislu različnih tem ki se nekako prepletajo in na koncu združujejo. Pozitivno je, da seminar poteka dlje časa in da je oblikovan etapno (5x), kjer lahko osvežiš pridobljeno znanje in ga potem lažje nadgradiš. Poleg tega se tudi predavatelji menjajo tako da je dinamika toliko večja.”

Kovačič Marko: 

“Program mi je osvežil sicer že pridobljena znanja. Zelo všeč so mi bili praktični primeri.!«

Nekaj utrinkov:

20170616_131553

20170616_100431

Marta

S 20170609_140611

S 20170609_131456

S 20170609_131411

S 20170512_103735