Profiles analiza tima

3. Nudimo vam izboljšanje učinkovitosti timov in odpravo preprek pri učinkoviti komunikaciji, vodenju in doseganju višje produktivnosti z uporabo orodjem Profiles analiza tima (link- orodja Profiles).

Vaše podjetje je sestavljeno iz različnih timov, ki so oblikovani po področjih dela. Ugotavljate, da isti timi ljudi nekatere naloge opravljajo vrhunsko, nekaterim izzivom pa niso kos.

Uspešen tim ni naključno izbrana skupina ljudi. Tim lahko dosega nadpovprečne učinke le, če so znotraj njega zbrani pravi ljudje, ki:
– Se dobro ujemajo glede na osebnostne karakteristike
– Skupaj tvorijo celoten nabor znanj, veščin in ostalih kompetenc, ki so potrebne za optimalno izvršitev zastavljenih nalog
– In so seveda socialno inteligentni: da sodelujejo, prispevajo in so konstruktivni člani svojih skupin, odgovorne in zanesljive osebe, radi pomagajo in se drugi pogosto zanesejo na njih, so predani in zvesti ciljem skupine…

Pristop:

Izmerimo prisotnost vzorcev vedenja, ki so ključni za uspešno poslovanje podjetja. Na osnovi meritev dobite tudi nasvete, s kakšnim pristopom pri zaposlenem izboljšati delovanje v smislu:
– Produktivnosti
– Kakovosti dela
– Delovnih pobud
– Timskega dela
– Reševanja problemov