Profiles“ CheckPoint 360°

Ali ste vedeli?

V 85% primerih je učinkovitost vodenja odvisna od osebnostnih lastnosti. Več kot 50% zaposlenih zapusti svoje delovno mesto zaradi slabega vodenja oz. neposrednega vodje
45% dobrih investicijskih odločitev je povezanih s kvaliteto vodenja
4. Omogočamo vam razvoj vodstvenega potenciala z uporabo orodja „Profiles“ CheckPoint 360° (link-Profiles)

Na povečanje zavzetosti sodelavcev vpliva karizmatično vodenje. Pomembno je vedeti, da smo karizmatični v tolikšni meri, kot nam to zaradi vedenja prisodijo drugi!
CHECKPOINT 360° je profesionalno razvojno orodje, ki meri vodstvene kompetence in karizmo:
– 8 vedenjskih kompetenc in 18 spretnosti: komunikacija (poslušanje, obdelovanje in posredovanje informacij, učinkovitost komunikacije), vodenje (vlivanje zaupanja, usmerjanje dela, delegiranje odgovornosti), prilagodljivost (prilagajanje razmeram, ustvarjalno razmišljanje), medosebni odnosi (gradnja medosebnih odnosov, prispevanje k timskemu uspehu) reševanje nalog (učinkovitost in kompetentnost dela), produktivnost (prevzemanje iniciative, uspešno motiviranje), osebni razvoj (izkazovanje zavzetosti, težnja k napredku)
– 70 vedenj, ki so bistvene za odličnost vodenja

CheckPoint 360 ° jasno pokaže, katere so tiste vodstvene kompetence, ki jih je potrebno še razvijati.

Pristop:
Ocenitev izpeljemo anonimno.
Vodjo ocenijo nadrejeni, podrejeni in sodelavci na istem nivoju.
Rezultate uporabimo kot podlago za pripravo razvojnih načrtov za izboljšanje kompetenc vodenja in kot podlago za planiranje izobraževanja