Sistemski vzpostavitvi obvladovanja mobinga

6.Nudimo pomoč  pri sistemski vzpostavitvi obvladovanja mobinga:

  • priprava pravilnika
  • vzpostavitev zakonsko obveznih postopkov in
  • animacije zaposlenih

Uspešna podjetja  znajo graditi kakovostne medosebne odnose. Zaposleni znajo med sabo učinkovito komunicirati, tako, da se razumejo, znajo ravnati s spori v ključnih situacijah.

Zato je seveda pomembna učinkovita normativna ureditev, vendar je lahko to le mrtva črka na papirju, če podjetja ne gradijo svoje socialne in čustvene inteligence.

Zato vam nudimo poleg normativne, zakonsko obvezne ureditve področja razreševanja konfliktov in mobinga v podjetju:

  • predvsem pomoč pri ozaveščanju zaposlenih o pomenu kvalitetnih odnosov in učinkovitega razreševanja konfliktov.

Pristop:

Naredimo analizo stanja in pripravimo ustrezno normativno ureditev.

Pripravimo in izvedemo animacijo zaposlenih.

Ponujamo usposabljanje vodij za bolj učinkovito komuniciranje in razreševanje konfliktov.

Usposabljanje je lahko v obliki izvedbe krajših ali enodnevnih delavnic.– link programi izobraževanja

Po naših izkušnjah, pa so pravi učinki lahko vidni šele v daljšem časovnem obdobju, zato lahko pripravimo tudi program daljšega usposabljanja vodij, v trajanju nekaj mesecev ( trajanje v dogovoru z naročnikom), v obliki krajših nekaj urnih vodenih srečanjih, kjer udeleženci obravnavajo problematiko komuniciranja in razreševanja problemov na konkretnih primerih, s pomočjo vodenega coachinga.